juryrapport 2017

JURYRAPPORT CULTUURPRIJS UTRECHTSE HEUVELRUG 2017

 

De Cultuurprijs Utrechtse Heuvelrug is enkele jaren gelden ingesteld om het kunst- en cultuurleven in de gemeente UH in brede zin te stimuleren. De prijs wordt afgewisseld met de Jongeren Cultuurprijs UH. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan deelnemers vanaf 21 jaar.

 

De jury 2017 bestaat uit:

Lucine Schipper, programmeur Tivoli Vredenburg

Alfred van den Heuvel,

Tineke Booi, voorzitter stichting 100% Heuvelrug

 

Genomineerd: Aagje Roza

Een bijzonder project, stil en ingetogen. Een project dat zich in eerste instantie lastig liet inpassen in de criteria, juist omdat Aagje Roza zich niet zo expliciet naar buiten richt.

Aagje Roza richt zich met haar schilder workshops op demente ouderen in diverse stadia en met aantasting in verschillende hersengebieden. Vaak met verrassende resultaten maar het is vooral het proces dat telt. Het is een doelgroep waarvan brekend is dat zij de komende jaren zal groeien en zich explicieter in onze gemeente zal manifesteren. We hebben bijv. al een aantal groot winkelbedrijven zien anticiperen op deze groep. Het is daarom juist dat er ook vanuit de hoek van de kunst en cultuur hier meer aandacht voor komt.

 

De combinatie van doelgroep en het outreachende karakter van de projecten van Aagje Roza, waarbij zij het eigen talent zo direct inzet voor een maatschappelijk doel, sprak de jury aan.

Daarbij in acht nemend dat de doelgroep speciale vaardigheden vereist om mee te kunnen werken. Aagje heeft laten zien dat zijn dat op een natuurlijke en soepele manier kan.

Bovendien behaalt haar doelgroep vaak mooie resultaten, wat verrast.

 

Kortom, hoewel geen brede kunst- en cultuuroriëntatie acht de jury de projecten van Aagje Roza van bijzondere betekenis voor onze samenleving. Hoe we een moeizaam bereikbare en in omvang groeiende groep, desondanks kunnen bereiken en laten stralen.

Recente Blog posts

Verslag van een cursist