Krasse Kunst en/of Nooit te oud voor Kunst of Waarom kunstbeoefening voor ouderen goed is.

Krasse Kunst:

 

Linken naar vier videoos op Youtube over zg  Krasse Kunst    

                               

en de beleidsnota Nooit te oud voor cultuur  

 .

Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur te downloaden via www.langlevekunst.nl

schermafbeelding-2016-11-25-om-17-33-14

In 2012 was het percentage 65-plussers in Nederland nog 16%, in 2040 gaat het al om 26%. De kwetsbaarheid onder ouderen zal navenant stijgen, zo toont CBS-onderzoek aan, vooral door vereenzaming. Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Gemeenten staan voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden.  De Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur geeft antwoord op vragen zoals waarom, wie en hoe.

 

 

 

 

Kunst en contact
------------------------------------------------------------
“Ik voel me daar als een vis in het water. Ook die combinatie jong en oud, dat is werkelijk geweldig.” Ferry Verschuyl, deelnemer aan Music Generations

Wanneer je ouderen vraagt naar de betekenis van de kunstactiviteit waaraan ze hebben deelgenomen, noemen ze vaak hun persoonlijke ontwikkeling, maar nog vaker hoe geweldig het was om samen aan iets te werken. Ze hebben nieuwe contacten opgedaan en voelen zich weer verbonden met "de wereld waar het gebeurt”. Ook voelen zij zich gesterkt, omdat ze hun talenten hebben kunnen gebruiken en niet zijn aangesproken op wat ze niet meer kunnen. Door kunstbeoefening gaat de wereld voor ouderen letterlijk weer open.

Aflevering 1: Kunst en Contact
              https://www.youtube.com/watch?v=r9VNh7ksABI


 Geen medicijnen, maar kunst op recept!
------------------------------------------------------------
“Eerst liep ik altijd naar de grond te kijken, maar nu ga ik rechterop en ik zie heel de wereld. Ik heb het nu hartstikke naar mijn zin, het gaat goed met mij!”
Hennie van Waasdijk, deelneemster Dance for Health
Bij ouderen zijn bepaalde delen van de hersenen kwetsbaar. Het beste medicijn is de hersenen uit te dagen, nieuwe dingen te doen, die je nooit eerder hebt gedaan. Kunst leent zich daar uitstekend voor. Het is ook aangetoond dat mensen die aan actieve kunstbeoefening doen, minder depressies hebben dan mensen die het niet doen. Samen met kunst bezig zijn, je omringen met dat wat je mooi, intrigerend of ontroerend vindt, het is gezond én een bron van plezier.

“Als onderzoek aantoont dat het zo goed is voor de mentale, maar ook voor de fysieke gezondheid van oudere mensen, dan zouden de dokters daar eens aan moeten denken, en iemand dat moeten adviseren, beter dan nog weer eens een pil of een drank.”
Hedy d’Ancona, oud minister VWS

Aflevering 2: Kunst op recept
                   https://www.youtube.com/watch?v=IgGxu1zs17o/watch?v=r9VNh7ksABIwww.youtube.com/watch?v=5yhGXHTwwBM


** Kunst en geld
------------------------------------------------------------
Kunstbeoefening door ouderen levert veel op, maar vergt ook een organisatorische en financiële inspanning. Geld voor kunstbeoefening door ouderen komt grotendeels van drie bronnen: de overheid, particuliere fondsen en sponsoren. Maar bij wie moet je nu zijn? Hierover gaat het in deze film.

“Je hebt de ouderenfondsen en de kunstfondsen. Kunstfondsen hebben vaak zoiets van ‘Is het niet te sociaal maatschappelijk en is het misschien te weinig kunst’. En bij het ouderenfonds is het net andersom, dus dan is het best lastig om geld voor een project te krijgen.” Maaike Mul, Coördinator kunst & cultuur Vitalis

Aflevering 3: Kunst en geld
                                         http://langlevekunst.us14.list-manage.com/track/click?u=8cc8af87a7301fc89a365896e&id=301fb33c86&e=589e3ba4ba** Kunst geeft kracht
------------------------------------------------------------
"Ik vond het leuk. Er was zelf een mijnheer van 93 die meedeed, echt te gek!”
Cokkie van der Werf, deelnemer cursus 3D-printen

De impact van kunst is het grootst als je ervan kunt leren en je grenzen kunt verkennen. Dat is niet alleen goed voor het behoud van de hersenfuncties, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld; kunstparticipatie verschaft ouderen ook een nieuwe identiteit. Je bent even niet de oma die alles vergeet of de buurman met hoorproblemen, maar de student die leert 3D-printen, de acteur die in de rol van een ander kruipt. Aan jezelf en aan de werkelijkheid kunnen ontsnappen – hoe kort ook – is van onschatbare waarde.

“Het belang van kunstbeoefening neemt toe naarmate mensen ouder worden. Je hardware – je lijf – geeft het op, je loopt op je 80^ste niet meer de marathon. Maar je kunt wel muziek maken op je 80^ste. Dus je hardware neemt af, maar het belang van je software, je cultuur, neemt toe naarmate je ouder wordt.” Frits de Lange, hoogleraar ethiek

Aflevering 4: Kunst en kracht                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=5yhGXHTwwBM

kunstkaarten

Kunstkaarten en tekenen. Ben, Jeanette Aagje en Roza.

 

Dit weekend bezocht ik samen met Jenny het KaDe in Amersfoort en kocht daar twee kunstkaarten met in mijn achterhoofd; inspiratie voor de tekenclub Ben.Jeanette,Aagje en Roza morgen De club bestaat uit ouderen (rond de 80 ) en mij (rond de 60 ).

Het leek me leuk de club met onze namen te noemen en niet : tekenclub voor ouderen  met geheugenproblemen . Als statement ; we blijven waar onze naam voor staat .

Ook al zijn we oud en meer gebrekkig.

Enfin; hier zijn onze kaarten en de verwerking daarvan een dag later:

 

Door Aagje: 

Door Ben:

 

werk van o.a.c en van a.s.s.en a.a.r.m.

werk van ouderen van O.A.C. Ontmoetingscentrum Amerongen en van mensen met autisme.En van mij=a.a.r.m.

Cultuurprijs

Deelname aan cultuurprijs utrechtse heuvelrug 2017.

Ik ga mee doen aan het verwerven van de cultuurprijs Utrechtse Heuvelrug !                     www.100procentheuvelrug.nl/activiteiten/cultuurprijs-2017/


Beste mensen,

Mijn naam is Aagje Roza. Ik ben een inwoner van Doorn. Voorheen woonde ik vanaf mijn 28ste in Leersum .Ik ben nu 60.
Ik ben gediplomeerd Bachelor Arts and Education. Ik heb jaren lessen verzorgd in speciaal onderwijs. Recentelijk afgekeurd zet ik nu mijn werk voort op de Utrechtse Heuvelrug.

Ik ding mee naar de Cultuurprijs omdat het mijn overtuiging en visie is dat kunst het best beleefd wordt door zelf-doen . dichtbij de mensen.
Ik ben helemaal voor musea. En voor allerlei kunstuitingen, zg. hoog en zg. laag . populair en klassiek , elitair en volks, dus ik wil niet ergens tegen zijn met deze stelling.

Vanuit mijn geschiedenis en persoonlijkheid kies ik voor kunst en kwetsbaarheid.
De mensen met wie ik nu teken en schilder ( ik doe dit al jaren dus ook het afgelopen jaar en ik hoop dit nog vele jaren te doen )zijn mensen met dementie. ouderen en mensen met autisme . De kwetsbaardere mensen dus.
En tegelijk zijn dit mensen, die nu als talent hebben: dichterbij hun gevoel staan, in het moment leven. Dit is ook te zien in hun werk.

Kwetsbaarheid is ook dat wat ik in mijn eigen werk probeer weer te geven op beeldende wijze.
Ik hoop bij mensen door mijn afbeeldingen een beleving van die fragiliteit op te roepen. tegelijk streef ik naar een beleving van lichtheid tegenover zwaarte , naar schoonheidsbeleving.
Mijn werk hangt in Kampenerozen , een lunchroom op de kampweg dus voor allerlei publiek te aanschouwen.

Via mijn website en op facebook laat ik werk van anderen en mezelf zien www.aagjeroza.nl
We hebben in het verleden al geexposeerd in bibliotheek Amerongen en in het Cultuurhuis.
Met de prijs kan ik meer exposities verzorgen en investeren in mijn groep. Dus de prijs is niet voor mij persoonlijk maar voor het werk; Wel ding ik mee als persoon.

Ik wil graag meer bekendheid en zichtbaar worden van het werk.
Omdat het gaat om waardigheid , trots, laten zien: hier ben ik , ik doe nog mee. ik doe er toe!
Dit geld voor veel mensen, ook in de Utrechtse heuvelrug ; ik wil dit zichtbaar maken!
Mijn plannen voor de toekomst? Dit werk uitbreiden.

In een usb-stick die ik over een tijd , voor 15 mei, zal bezorgen op het postradres vind u fotoos , filmpjes, interviews .
Op mijn website en blog vind u een voorproeve. www.aagjeroza.nl

P.S. Mijn hond, die hulphond is, doet ook mee: hij is een performance kunstenaar: zie het fimpje op de genoemde usbstick.
In het dagelijks leven in Doorn en Amerongen bezorgt hij veel mensen levensvreugde ! Eerlijk gezegd zie ik dat ook als kunst.
Kleinschalig ,zonder roemrijke allure, low-budget , dichtbij en vooral wezenlijk .

Korenbloemen

Mijn laatste werk

Recente Blog posts

Verslag van een cursist