Krasse kunst

Krasse Kunst
De vierdelige serie Krasse Kunst laat zien wat kunstbeoefening door ouderen oplevert. En ook waar de zwakke plekken zitten. Elke film duurt circa 6 minuten. Komende vier weken ontvangt u wekelijks één aflevering.
1. kunst en contact
2. kunst op recept
3. kunst en geld
4. kunst geeft kracht

In de films ziet u ouderen in actie en aan het woord. Hedy d’Ancona (oud-minister VWS), Frits de Lange (hoogleraar ethiek), Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde) en Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie) houden een overtuigend pleidooi, ieder vanuit haar/zijn eigen expertise, om vol in te zetten op kunstprojecten voor ouderen.

De trailer geeft u een eerste impressie.
https://www.youtube.com/watch?v=Ua7QJLpeONM
Reikwijdte
De inhoud van de films erkent de kracht van kunst. Nu is het zaak om de reikwijdte te vergroten. U helpt ons daarmee door de filmpjes te verspreiden binnen uw netwerk via uw website, nieuwsbrief, social media. De doelgroep? Wat ons betreft iedereen!

 

film 1: kunst en contact: http://us14.campaign-archive1.com/?u=3a8fdfc9cceee31517730b84a&id=437e953a34&e=45594ef59f

 

 

Recente Blog posts

Verslag van een cursist